Prezent dla hodowcy gołębi pocztowych - prenumerata Poradnik Hodowcy

Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.05.2020

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI
 6 Maja 2020 ZG PZHGP

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Uchwała 71

Uchwała 72

Zapytanie ZG PZHGP

Odpowiedz GIS


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.06.2020

                         Lot Nr. 5

                                  LOT REJONOWY

Gołębie wypuszczono o godzinie 5:30

             z miejscowości Cybinka

                        Dobry Lot.

               Otwieranie zegarów :

                     Poniedziałek 

                  Sekcja T-1 18:00

                  Sekcja T-2 17:30

                  Sekcja T-3 17:30


Lot VI Wittstock I

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.06.2020

Harmonogram  przyjazdy i odjazdy kabiny  
Lot Nr;6   Wittstock I Sobota 20.06.20  
  Rozładunek koszy  Przydział koszy Odjazd kabiny
Toszek      
T-1 09:00 przyczepa 13:00
T-2 11:00 Auto / 32 14:00
T-3 08:30 Przyczepa /32 13:30
       
Pyskowice      
S-1 09:30 Auto/34 11:30
S-2 10:00 Auto/27 12:00

Podział klatek na lot Wittstock I

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.06.2020

Harmonogram  przyjazdy i odjazdy kabiny  
Lot Nr;6   Wittstock I    
  Rozładunek koszy  Przydział koszy Odjazd kabiny
Toszek      
T-1 15:40 przyczepa 19:30
T-2 17:30 Auto / 40 20:30
T-3 15:00 Przyczepa /36 20:00
       
Pyskowice      
S-1 16:00 Auto/39 18:20
S-2 16:45 Auto/33 19:00
       
Wkładamy do kosza  : 19 x 1:0 (samiec) 20 x 0:1 (samica)